English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระเทพปริยัติเมธี

เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

พระราชมงคลโสภณ

เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธรรมยุต)

ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือพระสังฆาธิการ

ลิ้งหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์พศจ.นครสวรรค์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เก็บค่าเช่าที่ดินวัดสี่เข่า (ร้าง)
16/02/2018
article thumbnail

วันที่ 15 กุมภาพันธุ์ 2561 ขึ้น 1ค่ำ เดือน 4 เวลา 13.00-16.30 น.นายสมเกียรติ เกิดอินทร [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์พศจ.นครสวรรค์ร่วมทำบุญโครงการผู้ว่าพาทำบุญฯ ณ วัดมหาโพธิ์เหนือ อ.เก้าเลี้ยว
15/02/2018
article thumbnail

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 แรม 14 ค่ำ เดือน 3 เวลา 07.30 น.นายธนาคม จงจิระ ผวจ.นว.พร [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์พศจ.นครสวรรค์ ออกหน่วยบริการเก็บค่าเช่าที่ดินวัดสระทะเล (ร้าง) อ.ไพศาลี
14/02/2018
article thumbnail

วันที่ 12 กุมภาพันธุ์ 2561 แรม 12 ค่ำ เดือน 3 เวลา 09.30 น. นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผ [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์พศจ.นครสวรรค์ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การสอบบาลีสนามหลวง 2561
14/02/2018
article thumbnail

วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก  [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์พศจ.นครสวรรค์ ร่วมโครงการผู้ว่าพาทำบุญฯ ณ วัดหูกวาง ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย
08/02/2018
article thumbnail

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหว [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์พศจ.นครสวรรค์ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม
07/02/2018
article thumbnail

วันอังคาร ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตรงกับแรม ๖ ค่ำ เดือน ๓ ณ หอประชุมพุทธมณฑ [ ... ]


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ลำดับ โรงเรียน ม.1 ม.2

ม.3

ม.4 ม.5 ม.6 รวม ครูประจำ ครูพิเศษ เจ้าหน้าที่
1 วัดหนองปลิงวิทยา 24 34 22 4 14 6 104 6 6 2
2 คีรีวงศ์วิทยา 28 21 14 13 13 7 96 4 6 1
3 บาลีเตรียมอุดมศึกษา 28 20 21 7 4 5 85 6 9 5
4 วัดไทรเหนือวิทยา 42 31 32 15 5 19 145 3 6 2
5 วัดท่าพระเจริญพรต 28 14 12 10 6 10 80 4 4 1
6 วัดวารีรัตนารามวิทยา 12 10 5 14 2 1 44 1 7 -
7 พระปริยัติธรรม วัดส้มเสี้ยว 9 14 7 - - - 30 2 5 3
8 ศรีนรเขตวิทยา 64 56 42 36 17 14 229 11 5 4
 

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายธนาคม จงจิระ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นายสมเกียรติ  เกิดอินทร์
ผอ.พศจ.นครสวรรค์

Untitled Document

เว็บสำนักงานพระพุทธศาสนา
Untitled Document