English French German Italian Portuguese Russian Spanish
""เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย " คำขวัญวันเด็ก ของ นายกรัฐมนตรี ปี 2563)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระเทพปริยัติเมธี

เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

ลิ้งหน่วยงาน

ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือพระสังฆาธิการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรื่องที่ 2 ความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ
- เรื่องที่ 2.1 หลักฐานการเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 คลิ๊ก

- เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562  คลิ๊ก


 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์พศจ.นครสวรรค์ ร่วมแผนปฏิบัติการตามมาตรการยับยั้งโรค COVID-19
25/03/2020
article thumbnail

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นำโดย น [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ต้านไวรัส COVID-19
18/03/2020
article thumbnail

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสว [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์พศจ.นว.ลงพื้นที่ตรวจสอบวัดขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
09/03/2020
article thumbnail

วันที่ 6 มีนาคม 2563 ตรงกับวัน ขึ้น 13 ค่ำ เดือน4 ปีกุน พระเดชพระคุณพระราชรัตน [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อ.ตาคลี
20/02/2020
article thumbnail

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 แรม 12 ค่ำ เดือน 3 เวลา 09.45 น.นายอรรถพร สิงหวิชั [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์เยี่ยมสนามสอบบาลีสอบ ณ วัดนครสวรรค พระอารามหลวง
20/02/2020
article thumbnail

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 แรม 10 ค่ำ เดือน 3 เวลา 10.30.น. นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ว่าฯ นครสวรรค์ นำประชาชนร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆะบูชา 2563
11/02/2020
article thumbnail

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรร [ ... ]


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ลำดับ โรงเรียน ม.1 ม.2

ม.3

รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ครูประจำ ครูพิเศษ เจ้าหน้าที่
1 วัดหนองปลิงวิทยา 24 34 22 80 4 14 6 104 6 6 2
2 คีรีวงศ์วิทยา 28 21 14 63 13 13 7 96 4 6 1
3 บาลีเตรียมอุดมศึกษา 28 20 21 69 7 4 5 85 6 9 5
4 วัดไทรเหนือวิทยา 42 31 32 114 16 5 19 145 3 6 2
5 วัดท่าพระเจริญพรต 28 14 12 54 10 6 10 80 4 4 1
6 วัดวารีรัตนารามวิทยา 12 10 5 27 14 2 1 44 1 7 -
7 พระปริยัติธรรม วัดส้มเสี้ยว 8 9 7 33 - - - 30 2 5 3
8 ศรีนภเขตวิทยา 63 56 42 161 36 17 14 229 11 5 4
รวม 233 195 173 601 100 61 62 223 824 48 18

ปรับปรุง 4 มิถุนายน 2561

 

ถาม - ตอบ

แผนที่

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายอรรถพร สิงหวิชัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

Untitled Document

เว็บสำนักงานพระพุทธศาสนา
Untitled Document