English French German Italian Portuguese Russian Spanish
"

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระเทพปริยัติเมธี

เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

ลิ้งหน่วยงาน

ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือพระสังฆาธิการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรื่องที่ 2 ความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ
- เรื่องที่ 2.1 หลักฐานการเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 คลิ๊ก

- เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562  คลิ๊ก

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์พศจ.นครสวรรค์ ร่วมงานกฐินพระราชทานวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
11/11/2019
article thumbnail

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 งานกฐินพระราชทาน วัดนครสวรรค์ พระอารามหลว [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์นครสวรรค์ ตรวจใบสอบนักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค 4
07/11/2019
article thumbnail

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12 เวลา 09.00 น.ณ วัดตากฟ้า พระอารามห [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ จ.นครสวรรค์ ตุลาคม 2562
29/10/2019
article thumbnail

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 เวลา 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉ [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์วันปิยมหาราช ที่นครสวรรค์
24/10/2019
article thumbnail

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 11 ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดน [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
21/10/2019
article thumbnail

จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอา [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์งานเทโว วัดคีรีวงศ์ 2562...นครสวรรค์
16/10/2019
article thumbnail

วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหว [ ... ]


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ลำดับ โรงเรียน ม.1 ม.2

ม.3

รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ครูประจำ ครูพิเศษ เจ้าหน้าที่
1 วัดหนองปลิงวิทยา 24 34 22 80 4 14 6 104 6 6 2
2 คีรีวงศ์วิทยา 28 21 14 63 13 13 7 96 4 6 1
3 บาลีเตรียมอุดมศึกษา 28 20 21 69 7 4 5 85 6 9 5
4 วัดไทรเหนือวิทยา 42 31 32 114 16 5 19 145 3 6 2
5 วัดท่าพระเจริญพรต 28 14 12 54 10 6 10 80 4 4 1
6 วัดวารีรัตนารามวิทยา 12 10 5 27 14 2 1 44 1 7 -
7 พระปริยัติธรรม วัดส้มเสี้ยว 8 9 7 33 - - - 30 2 5 3
8 ศรีนภเขตวิทยา 63 56 42 161 36 17 14 229 11 5 4
รวม 233 195 173 601 100 61 62 223 824 48 18

ปรับปรุง 4 มิถุนายน 2561

 

ถาม - ตอบ

นายอรรถพร สิงหวิชัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

Untitled Document

เว็บสำนักงานพระพุทธศาสนา
Untitled Document