JA slide show
 

พระเทพปริยัติเมธี

เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

พระสิริรัตนสุธี

เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธรรมยุต)

ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือพระสังฆาธิการ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
13/06/2016 | manager
article thumbnail

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายธนาคม จงจิระ   ผู้ว่าราชการจังหว [ ... ]


โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป
30/05/2016 | manager
article thumbnail

โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่ [ ... ]


ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙
22/05/2016 | manager
article thumbnail

วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายสุวัฒน์ แจ้งจิต ผู้อำนวยการสำนักงา [ ... ]


ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙
16/05/2016 | manager
article thumbnail

 


ขอเชิญชวนชายไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
20/04/2016 | manager
article thumbnail

 


พิธีเปิดสนามสอบบาลีสนามหลวง สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ ภาค ๔ หนเหนือ
04/03/2016 | manager
article thumbnail

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ นายสุวัฒน์ แจ้งจิต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาส [ ... ]


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ระยะที่ ๓ ระหว่างคณะสงฆ์อำเภอพยุหะคีรี กับ อำเภอพยุหะคีรี
02/03/2016 | manager
article thumbnail

  วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยควา [ ... ]


ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับประทานรางวัล"เสาอโศกผู้นำศีลธรรม"
23/02/2016 | manager
article thumbnail

วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๙ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับ [ ... ]


พิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ "วันมาฆบูชา" วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
23/02/2016 | manager
article thumbnail

  เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายสุวัฒน์ แจ้งจิต ผู้อำนวยการสำนั [ ... ]


กิจกรรมเดินธรรมยาตรามาฆบูชา มหาบารมี ขึ้นยอดเขากบ
23/02/2016 | manager
article thumbnail

  เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุวัฒน์ แจ้งจิต ผู้อำนวยการสำนั [ ... ]


นายธนาคม จงจิระ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นายสุวัฒน์ แจ้งจิต
ผอ.พศ.จ.นครสวรรค์

Untitled Document

เว็บสำนักงานพระพุทธศาสนา
Untitled Document