JA slide show
 
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พระเทพปริยัติเมธี

เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

พระสิริรัตนสุธี

เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธรรมยุต)

ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือพระสังฆาธิการ

โครงการพัฒนาบุคลากร วันที่ 18-20 กันยายน 2559 ณ จังหวัด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี
28/09/2016
article thumbnail

โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์วันที่ 18-20 กั [ ... ]


ออกประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล
14/09/2016
article thumbnail

  วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุวัฒน์ แจ้งจิต ผู้อำนวยการสำนัก [ ... ]


ประชุมสัมมนา พระอุปัชฌาย์ และประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล
14/09/2016
article thumbnail

วันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. นายสุวัฒน์ แจ้งจิต ผู้อำนวยการสำนัก [ ... ]


นิเทศโรงเรียน
30/08/2016
article thumbnail

วันที่ ๑๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสุวัฒน์ แจ้งจิต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุท [ ... ]


พศจ.นว.ต้อนรับ เจ้าคณะภาค ๗ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕”
18/08/2016
article thumbnail

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรร [ ... ]


พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
18/08/2016
article thumbnail

  วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวร [ ... ]


พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
18/08/2016
article thumbnail

  วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวร [ ... ]


งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
29/07/2016
article thumbnail

  วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมงาน [ ... ]


พิธีมอบป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
29/07/2016
article thumbnail

  วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีม [ ... ]


นายธนาคม จงจิระ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นายสุวัฒน์ แจ้งจิต
ผอ.พศ.จ.นครสวรรค์

Untitled Document

เว็บสำนักงานพระพุทธศาสนา
Untitled Document