English French German Italian Portuguese Russian Spanish
""เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย " คำขวัญวันเด็ก ของ นายกรัฐมนตรี ปี 2563)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระเทพปริยัติเมธี

เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

ลิ้งหน่วยงาน

ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือพระสังฆาธิการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรื่องที่ 2 ความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ
- เรื่องที่ 2.1 หลักฐานการเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 คลิ๊ก

- เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562  คลิ๊ก


 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์วัดวรนาถบรรพตแจกของช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจาก โควิด-19
12/05/2020
article thumbnail

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 6 เวลา 09.00 น.โดย นายปรีชา เดชพั [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์พุทธนครสวรรค์ ตรวจติดตามร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ในตลาดนครสวรรค์
07/05/2020
article thumbnail

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 เวลา 11.00 น.คณะกรรมการตรวจติดตามแ [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์พศจ.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมศูนย์เฝ้าระวังไวรัสโคโรนา (COVID -19)
01/05/2020
article thumbnail

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6 เวลา 08.30 น. น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่ [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์นครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ มอบอาหารช่วยผู้รับผลกระทบโควิด
28/04/2020
article thumbnail

วันที่ 28 เมษายน 2563 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 6 เวลา 09.00 น.ณ บริเวณวัดนครสวรรค์ พระอารามห [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมการชี้แจงเบิกเงินอุดหนุนบูรณะวัดของ จ.นครสวรรค์
22/04/2020
article thumbnail

วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เ [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์ผอ.พศ.จ.นครสวรรค์ นครสวรรค์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID -19)
21/04/2020
article thumbnail

วันที่ 15 เมษายน 2563 แรม 8 ค่ำ เดือน 5 เวลา 09.30 น. น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าร [ ... ]


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ลำดับ โรงเรียน ม.1 ม.2

ม.3

รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ครูประจำ ครูพิเศษ เจ้าหน้าที่
1 วัดหนองปลิงวิทยา 24 34 22 80 4 14 6 104 6 6 2
2 คีรีวงศ์วิทยา 28 21 14 63 13 13 7 96 4 6 1
3 บาลีเตรียมอุดมศึกษา 28 20 21 69 7 4 5 85 6 9 5
4 วัดไทรเหนือวิทยา 42 31 32 114 16 5 19 145 3 6 2
5 วัดท่าพระเจริญพรต 28 14 12 54 10 6 10 80 4 4 1
6 วัดวารีรัตนารามวิทยา 12 10 5 27 14 2 1 44 1 7 -
7 พระปริยัติธรรม วัดส้มเสี้ยว 8 9 7 33 - - - 30 2 5 3
8 ศรีนภเขตวิทยา 63 56 42 161 36 17 14 229 11 5 4
รวม 233 195 173 601 100 61 62 223 824 48 18

ปรับปรุง 4 มิถุนายน 2561

 

ถาม - ตอบ

แผนที่

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายอรรถพร สิงหวิชัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

Untitled Document

เว็บสำนักงานพระพุทธศาสนา
Untitled Document