English French German Italian Portuguese Russian Spanish
"

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระเทพปริยัติเมธี

เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

พระราชมงคลโสภณ

เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธรรมยุต)

ลิ้งหน่วยงาน

ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือพระสังฆาธิการ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
ที่ 9/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

ดาวโหลดเอกสาร >>>>> คลิ๊ก <<<<<

 


ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสัญจร อบรมให้ความรู้ ระบบ 5 ส วันที่ 2
22/08/2019
article thumbnail

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 แรม 5 ค่ำ เดือน 9 เวลา 13.00 น.ณ วัดเขาทอง อ.พยุหะคีรี จ. [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์พศจ.นครสวรรค์ จัดประชุมสัมมนา เพื่อการประกันคุณภาพ การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
22/08/2019
article thumbnail

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 แรม 5 ค่ำ เดือน 9 เวลา 09.00 น.ณ วัดวรนาถบรรพต พระอาราม [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมสัมมนา เพื่อการประกันคุณภาพ การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
19/08/2019
article thumbnail

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 แรม 4 ค่ำ เดือน 9 เวลา 09.00 น.ณ วัดวรนาถบรรพต พระอาราม [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์เปิดโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน
14/08/2019
article thumbnail

    วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดน [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
14/08/2019
article thumbnail

จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโ [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์นครสวรรค์จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
14/08/2019
article thumbnail

วันที่ 12 ส.ค.62 จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรร [ ... ]


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ลำดับ โรงเรียน ม.1 ม.2

ม.3

รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ครูประจำ ครูพิเศษ เจ้าหน้าที่
1 วัดหนองปลิงวิทยา 24 34 22 80 4 14 6 104 6 6 2
2 คีรีวงศ์วิทยา 28 21 14 63 13 13 7 96 4 6 1
3 บาลีเตรียมอุดมศึกษา 28 20 21 69 7 4 5 85 6 9 5
4 วัดไทรเหนือวิทยา 42 31 32 114 16 5 19 145 3 6 2
5 วัดท่าพระเจริญพรต 28 14 12 54 10 6 10 80 4 4 1
6 วัดวารีรัตนารามวิทยา 12 10 5 27 14 2 1 44 1 7 -
7 พระปริยัติธรรม วัดส้มเสี้ยว 8 9 7 33 - - - 30 2 5 3
8 ศรีนภเขตวิทยา 63 56 42 161 36 17 14 229 11 5 4
รวม 233 195 173 601 100 61 62 223 824 48 18

ปรับปรุง 4 มิถุนายน 2561

 

ถาม - ตอบ

นายอรรถพร สิงหวิชัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

Untitled Document

เว็บสำนักงานพระพุทธศาสนา
Untitled Document