English French German Italian Portuguese Russian Spanish
"

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระเทพปริยัติเมธี

เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

ลิ้งหน่วยงาน

ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือพระสังฆาธิการ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
ที่ 9/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

ดาวโหลดเอกสาร >>>>> คลิ๊ก <<<<<

 


ข่าวประชาสัมพันธ์งานเทโว วัดคีรีวงศ์ 2562...นครสวรรค์
16/10/2019
article thumbnail

วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหว [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีตักบาตรเทโว ประจำปี 2562
16/10/2019
article thumbnail

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวั [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
16/10/2019
article thumbnail

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เวลา 07.00 น. จังหวัดนครสวรร [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวง จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562
16/10/2019
article thumbnail

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เวลา 13.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์นครสวรรค์ ....ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมบาลีสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี
08/10/2019
article thumbnail

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 11 เวลา 13.00 น. พระราชมงคลดิลก รักษาการ [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 4
01/10/2019
article thumbnail

เมื่อเวลา 08.30 น.วันนี้(1 ตุลาคม 2562) ที่ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ อ.เมือง จ [ ... ]


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ลำดับ โรงเรียน ม.1 ม.2

ม.3

รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ครูประจำ ครูพิเศษ เจ้าหน้าที่
1 วัดหนองปลิงวิทยา 24 34 22 80 4 14 6 104 6 6 2
2 คีรีวงศ์วิทยา 28 21 14 63 13 13 7 96 4 6 1
3 บาลีเตรียมอุดมศึกษา 28 20 21 69 7 4 5 85 6 9 5
4 วัดไทรเหนือวิทยา 42 31 32 114 16 5 19 145 3 6 2
5 วัดท่าพระเจริญพรต 28 14 12 54 10 6 10 80 4 4 1
6 วัดวารีรัตนารามวิทยา 12 10 5 27 14 2 1 44 1 7 -
7 พระปริยัติธรรม วัดส้มเสี้ยว 8 9 7 33 - - - 30 2 5 3
8 ศรีนภเขตวิทยา 63 56 42 161 36 17 14 229 11 5 4
รวม 233 195 173 601 100 61 62 223 824 48 18

ปรับปรุง 4 มิถุนายน 2561

 

ถาม - ตอบ

นายอรรถพร สิงหวิชัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

Untitled Document

เว็บสำนักงานพระพุทธศาสนา
Untitled Document