English French German Italian Portuguese Russian Spanish
"

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระเทพปริยัติเมธี

เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

พระราชมงคลโสภณ

เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธรรมยุต)

ลิ้งหน่วยงาน

ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือพระสังฆาธิการ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
ที่ 9/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

ดาวโหลดเอกสาร >>>>> คลิ๊ก <<<<<

 


ข่าวประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลง ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
15/07/2019
article thumbnail

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8 เวลา 15.00 น.ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พ [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์พศจ.นครสวรรค์จัด โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ประจำปี 2562
09/07/2019
article thumbnail

วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 เวลา 09.00 น.ณ หอประชุมโรงเรียนบ้าน [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ เดือนมิถุนายน 2562
29/06/2019
article thumbnail

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2562 แรม 11 ค่ำ เดือน 7 เวลา 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ เจริญพระพุทธมนต์วันประสูติสมเด็จพระสังฆราชฯ
27/06/2019
article thumbnail

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ตรงกับวันแรม 9 ค่ำ เดือน 7 เวลา 16.00 น. ณ พระอุโบสถวัดนค [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์พศจ.นครสวรรค์ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กับประมงจังหวัด ที่ อ.ชุมแสง
26/06/2019
article thumbnail

วันนี้ 25 มิถุนายน 2562 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 เวลา 15.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย [ ... ]


ข่าวประชาสัมพันธ์พศจ.นครสวรรค์ ร่วมมอบสิ่งของและร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือน มิ.ย. 2562
25/06/2019
article thumbnail

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 7 เวลา 10.00 น.พระเทพปริยัติเม [ ... ]


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ลำดับ โรงเรียน ม.1 ม.2

ม.3

รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ครูประจำ ครูพิเศษ เจ้าหน้าที่
1 วัดหนองปลิงวิทยา 24 34 22 80 4 14 6 104 6 6 2
2 คีรีวงศ์วิทยา 28 21 14 63 13 13 7 96 4 6 1
3 บาลีเตรียมอุดมศึกษา 28 20 21 69 7 4 5 85 6 9 5
4 วัดไทรเหนือวิทยา 42 31 32 114 16 5 19 145 3 6 2
5 วัดท่าพระเจริญพรต 28 14 12 54 10 6 10 80 4 4 1
6 วัดวารีรัตนารามวิทยา 12 10 5 27 14 2 1 44 1 7 -
7 พระปริยัติธรรม วัดส้มเสี้ยว 8 9 7 33 - - - 30 2 5 3
8 ศรีนภเขตวิทยา 63 56 42 161 36 17 14 229 11 5 4
รวม 233 195 173 601 100 61 62 223 824 48 18

ปรับปรุง 4 มิถุนายน 2561

 

ถาม - ตอบ

นายอรรถพร สิงหวิชัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

Untitled Document

เว็บสำนักงานพระพุทธศาสนา
Untitled Document