English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

ข่าวการศึกษา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย กองพุทธศาสนศึกษา ได้จัดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม  เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๓-๔  ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ วัดคีรีวงศ์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

        นายละม่อม  ชัยโย   ผอ.พศ.จ.นครสวรรค์  เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โดยกองพุทธศาสนศึกษา ได้จัดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม  เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๓-๔  ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ วัดคีรีวงศ์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ พิธีเปิดวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดย พระเทพญาณมุนี  รองเจ้าคณะภาค ๔ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม พระราชพรหมาจารย์ วิ. รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์  ร่วมให้การต้อนรับนางบุญศรี  พานะจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายสักการะและบรรยายพิเศษ นายพนม  ศรศิลป์  ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา กล่าวถวายรายงาน  นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ถวายสักการะและกล่าวถวายการต้อนรับในนามข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ..พิธีปิดการประชุมในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดย พระราชปริยัติ  เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์..มีครูสอนในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๓-๔  รวม ๘ จังหวัด เข้าประชุมสัมมนาจำนวน ๒๙๕ รูป      

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2010 เวลา 21:09)

 

ถาม - ตอบ