English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นว. นิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบฯ 58

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 19-18, 23-24 มิ.ย. 58 นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกอบด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดส้มเสี้ยว อ.บรรพตพิสัย, โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าพระเจริญพรต อ.เมืองฯ, โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา อ.ตากฟ้า, โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหนองปลิง อ.เมืองฯ, โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดวาปีรัตนารามวิทยา อ.ตาคลี, โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา อ.เมืองฯ, โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไทรเหนือวิทยา อ.เมืองฯ, โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา อ.เมืองฯ โดยมีผู้จัดการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบคู่มือการศึกษาให้แก่ทางโรงเรียนด้วย

 

ถาม - ตอบ