English French German Italian Portuguese Russian Spanish

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ปี 58

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 15 - 17 ก.ค. 58 คณะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกอบด้วย 1.โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา อ.เมืองฯ จ.แพร่ 2.โรงเรียนวัดห้วยข้าวก่ำวิทยา อ.จุน จ.พะเยา 3.โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา อ.เชียงคำ จ.พะเยา และ 4.โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีผู้จัดการโรงเรียน, ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงคณะครูอาจารย์ และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ให้การต้อนรับ

 


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:17)

 

ถาม - ตอบ