English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 58

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 ก.ค. 58 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประกอบด้วย วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ รอง ผวจ.นว. เป็นประธาน, วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง โดยมีนายเบญจพล เปรมปรีดา รอง ผวจ.นว. เป็นประธาน และวัดโพธาราม พระอารามหลวง โดยมีนายพินิจ เธียรธวัช รอง ผวจ.นว. เป็นประธาน ทั้งนี้ มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมเวียนเทียนจำนวนมาก

 แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 สิงหาคม 2015 เวลา 12:09)

 

ถาม - ตอบ