English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ณ จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 สิงหาคม 58 นางสาวญาณิศา เพ็ชรสัมฤทธิ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วัดดอนโม่ และวัดสวนหลวง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีคุณอาภาภรณ์ นครสวรรค์ นักร้อง-นักแสดง เป็นประธานในพิธี


 

ถาม - ตอบ