English French German Italian Portuguese Russian Spanish

โครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 20 - 22 ส.ค. 58 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยมีท่านเจ้าคุณพระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนพระบางวิทยา อ.เมืองฯ เข้ารับการอบรมกว่า 100 คน


 

ถาม - ตอบ