English French German Italian Portuguese Russian Spanish

อบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติฯ จ.นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 ก.ย. 58 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ จัดการอบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยมีพระเดชพระคุณพระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิด พร้อมกับมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมอบรมสัมนา ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชปริยัติวิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และมีวิทยากรจากส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พศ. รวมถึงผู้ประเมินภายนอก สมศ. ร่วมบรรยายถวายความรู้/ให้ความรู้ แก่คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนพระปริยัติฯ จ.นครสวรรค์ ด้วย


 

ถาม - ตอบ