English French German Italian Portuguese Russian Spanish

การประชุมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ย. 58 นายสุวัฒน์ แจ้งจิต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ในระยะที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา พุทธอุทยานนครสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเมธี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ มีรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รวมถึงเลขานุการ ร่วมประชุมด้วย

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ท่านเจ้าคุณพระศรีสมโพธิ เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 4 และนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมบรรยายถึงแนวทางในการขับเคลื่อน ส่วนในช่วงท้ายยังมีการเสวนาโดย พระพระราชปริยัติวิธาน, ท่านเจ้าคุณพระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์, พระธีรพันธ์ ฐิตธมฺโม และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2015 เวลา 16:16)

 

ถาม - ตอบ