English French German Italian Portuguese Russian Spanish

มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 จำนวน 118 หมู่บ้าน อำเภอบรรพตพิสัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 พ.ย. 58 พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้แก่ผู้นำหมู่บ้านหรือผู้แทนจำนวน 118 หมู่บ้าน รวม 13 ตำบลของอ.บรรพตพิสัย ที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดเวฬุวัน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โดยมีนางสาวญาณิศา เพ็ชรสัมฤทธิ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ รวมถึงประชาชน ร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย

  

ถาม - ตอบ