English French German Italian Portuguese Russian Spanish

กิจกรรมเดินธรรมยาตรามาฆบูชา มหาบารมี ขึ้นยอดเขากบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุวัฒน์ แจ้งจิต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเดินธรรมยาตรามาฆบูชา มหาบารมี ขึ้นยอดเขากบ ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมีพระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในครั้งนี้

 


แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 02 มีนาคม 2016 เวลา 10:38)

 

ถาม - ตอบ