English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พิธีเปิดสนามสอบบาลีสนามหลวง สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ ภาค ๔ หนเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ นายสุวัฒน์ แจ้งจิต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดสอบบาลีสนามหลวง สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ ภาค ๔ หนเหนือ โดยมีพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธี ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ในการนี้พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง พระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต (วัดกบ) พระอารามหลวง พร้อมคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ คณะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์เข้าถวายต้อนรับพร้อมทั้งอำนวยความสะดวก และดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 


 

 


แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 20 เมษายน 2016 เวลา 14:28)

 

ถาม - ตอบ