English French German Italian Portuguese Russian Spanish

งานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๕๒

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒  จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับวัดคีรีวงศ์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ จัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๕๒  ณ หน้าพระจุฬามณีเจดีย์ บนยอดเขาดาวดึงส์ วัดคีรีวงศ์ โดยมี  นายชัยโรจน์  มีแดง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน

นางทิพวรรณ กิตติสถาพร  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะเหล่ากาชาด, หัวหน้าส่วนราชการ,หน่วยงาน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกันประกอบพิธี  ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. มีขบวนดุริยางค์ ขบวนนางฟ้า เทวดา ขบวนคณะนางรำ ขบวนกลองยาว ขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปปางเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ขบวนรถท่านเจ้าคุณพระราชพรหมาจารย์ วิ. รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ พระภิกษุสามเณร จำนวน ๒๐๐ รูป เดินมาจากบนยอดเขาพระจุฬามณีเจดีย์ รับบิณฑบาตรจากพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมตักบาตรประมาณ ๑,๐๐๐ คน...
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ขอให้ชาวนครสวรรค์ร่วมกันสืบสานประเพณีดีๆ นี้ให้คงอยู่สืบไป.///

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 07:27)

 

ถาม - ตอบ