English French German Italian Portuguese Russian Spanish

รมช.ว่าการกระทรวงการคลังทอดกฐินสามัคคี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ นายประดิษฐ์  ภัทรประสิทธิ์ รมช.ว่าการกระทรวงการคลัง,ครอบครัวภัทรประสิทธิ์, อธิบดีกรมสรรพากร, อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๒ ณ วัดภัทรสิทธาราม พุทธอุทยานนครสวรรค์  อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 

โดยมี นายกวี  กิตติสถาพร  ผวจ.นครสวรรค์, นายชัยโรจน์  มีแดง รอง ผวจ.นครสวรรค์, นายชาญเดช  คงเอี่ยมตระกูล รอง ผวจ.นครสวรรค์, นายอำนาจ  ศิริชัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์, พล.ต.ต.สมพงษ์  คงเพชรศักดิ์  รอง ผบช.ภ.๖  และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมทอดกฐินสามัคคี ในครั้งนี้  โดยได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น ๒๑,๐๙๔,๙๐๐.๐๐ บาท ในการนี้ ครอบครัวภัทรประสิทธิ์ยังได้ถวายโฉนดที่ดิน จำนวน ๓ แปลง  รวมประมาณ ๓๗ ไร่ ให้แก่วัดภัทรสิทธาราม โดยมีพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  รับมอบถวาย...

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 07:27)

 

ถาม - ตอบ