English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พิธีพุทธาภิเษกพระแผนที่ประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒  นายสุเชษฐ์  ธีรัทธานนท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระแผนที่ประเทศไทย  ณ  วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยท่านเจ้าคุณพระเทพโมลี (สุนทร สุนฺทราโภ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม วรวิหาร เจ้าคณะเขตดุสิต (ธรรมยุต) ประธานฝ่ายสงฆ์ในการสร้างวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ ได้จัดโครงการสร้างพระแผนที่ประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น เพื่อนำไปประดิษฐานตามวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ 


 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 07:28)

 

ถาม - ตอบ