English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พิธีตัดหวายลูกนิมิต วัดพุทธนิมิต อำเภอตาคลี

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม  ๒๕๕๓  เวลา ๑๔.๐๐ น.เจ้าประคุณพระธรรมกิตติเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมพิธีตัดหวายลูกนิมิต วัดพุทธนิมิต ต.ตาคลี  อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยมีนายกวี กิตติสถาพร ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ ดร.อำนาจ  บัวศิริ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางทิพวรรณ  กิตติสถาพร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายธงชัย  รัตนวิโรจน์ นายอำเภอตาคลี พร้อมด้วยคณะข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า และประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 07:27)

 

ถาม - ตอบ