English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ร่วมพิธีถวายเทียนเนื่องในวัดอาสาฬหบูชา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙

ณ พระอารามหลวงจังหวัดนครสวรรค์จำนวน ๔ วัด คือ วัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต วัดโพธาราม และวัดตากฟ้า

และเวลา ๒๐.๐๐ น. ได้ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2016 เวลา 11:43)

 

ถาม - ตอบ