English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ตักบาตรเทโวโรหณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๖.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดงานบุญประเพณีออกพรรษา

ตักบาตรเทโวโรหณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ เป็นประธานในพิธี

ณ วัดวรนาถบรรพต (วัดเขากบ) จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

 

ถาม - ตอบ