English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธี

นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน

ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่  พี่น้องประชาชนชาวนครสวรรค์ทุกหมู่เหล่า

ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร( ๗ วัน ) พระสงฆ์ ๘๙ รูปสวดพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร

และเครื่องปัจจัยไทยธรรม ประธานอ่านพระบรมราโชวาท พร้อมร่วมกันเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ด้วยความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

ณ ศาลาการเปรียญวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวงอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 

 

ถาม - ตอบ