English French German Italian Portuguese Russian Spanish

คณะสงฆ์และพ่อเมืองนครสวรรค์จัดบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง

พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย

นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บิดามารดาญาติพี่น้องนาค เจ้าภาพ พี่น้องประชาชนชาวนครสวรรค์ ประกอบพิธีขอขมา

ลาบวช และการแสดงพระธรรมเทศนาสอนนาค ในพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รุ่นที่ 1 (ครบกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน) จำนวน 89 รูป ระยะเวลา 9 วัน  ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2559

ซึ่งในวันที่ 26 พฤศจิกายน

2559 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป จะมีพิธีบรรพชาสามเณร และแยกไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุ 3 วัด

ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง จำนวน 30 รูป

วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จำนวน 30 รูป

วัดโพธาราม พระอารามหลวง จำนวน 29 รูป

การดำเนินงานครั้งนี้สำเร็จด้วยดีจากการเสียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ ความสามัคคีกลมเกลียวของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ รวมใจ รวมพลังอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10:47)

 

ถาม - ตอบ