English French German Italian Portuguese Russian Spanish

เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์และผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์จัดบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย

นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บิดามารดาญาติพี่น้องนาค เจ้าภาพ พี่น้องประชาชนชาวนครสวรรค์ ในพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รุ่นที่ 1 (ครบกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน) จำนวน 89 รูป ระยะเวลา 9 วัน  ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2559

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00 น.นำนาคทำพิธีหน้าพระอุโบสถ โดยท่านรองอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์รับการรายงานจากนายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ต่อจากนั้นท่านประธานฯนำกล่าวคำปฏิญาณ อ่านพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสงบนิ่ง 89 วินาที

จากนั้นพิธีบรรพชาสามเณร โดยท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติเมธี และแยกไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุ 3 วัด

ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง จำนวน 30 รูป

วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จำนวน 30 รูป

วัดโพธาราม พระอารามหลวงจำนวน 29 รูป

เสร็จแล้ว เวลา17.00 น.พระภิกษุบวชใหม่ 89 รูปพร้อมกัน ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมภริยา ร่วมนำปัจจัยใส่บาตรพระบวชใหม่ 89 รูป พร้อมบรรดาญาติพี่น้องชาวนครสวรรค์ ที่มาร่วมใส่บาตรปัจจัยพระนวกะ โดยพร้อมเพรียงกัน

การดำเนินงานครั้งนี้สำเร็จด้วยดีจากการเสียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ ความสามัคคีกลมเกลียวของพี่น้องประชาชนชาว

จังหวัดนครสวรรค์ รวมใจ รวมพลังอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย

 

 

ถาม - ตอบ