English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วันแห่งการเสด็จสวรรคต)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น.พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ อัยการ ครู รัฐวิสาหกิจ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกสังกัด สมาชิกเหล่ากาชาด และประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ตักบาตรทำบุญ ถวายผ้าไตร ปัจจัยไทยธรรม ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ เจริญจิตภาวนา น้อมบำเพ็ญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสปัญญาสมวาร (ครบ 50 วันแห่งการเสด็จสวรรคต)  โดยร่วมกันประกอบพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์วันพฤหัสบดีที่  1 ธันวาคม  2559 เวลา 07.00 น. พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 03 ธันวาคม 2016 เวลา 09:20)

 

ถาม - ตอบ