English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พิธีต้อนรับสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ มุทิตาจิตสัก การะ พระเทพปัญญาภรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา  17.00 น. ณ พระอุโบสถวัดตากฟ้า พระอารามหลวง อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์  พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค 4 วัดสุทัศนเทพวราราม ประธานสงฆ์ พระมหาเถระ คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ สิงห์บุรี พิจิตร ชัยนาท เพชรบูรณ์ ฯลฯ

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอตากฟ้า ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวนครสวรรค์ พร้อมกันในพิธีต้อนรับสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ มุทิตาจิตสัก

การะ พระเทพปัญญาภรณ์ ( ริด

ริตเวที ป.ธ.9, กศ.ม.) เจ้าอาวาสวัดตากฟ้าพระอารามหลวง รองเจ้าคณะภาค 4 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้อ่าน ประกาศพระราชโองการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการให้พระราชปัญญาเวที เป็น พระเทพปัญญาภรณ์ สุนทรปริยัตกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต

ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง อำเภอตากฟ้า จังหวัด

นครสวรรค์ ฯ เป็นที่น่าชื่นชมยินดีเหล่าบรรดาสาธุชนชาวจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ท่านเจ้าคุณได้เข้ารับพระราชทาน ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 เป็นปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2016 เวลา 14:25)

 

ถาม - ตอบ