English French German Italian Portuguese Russian Spanish

โครงการปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อพิธีเริ่มด้วยรับศีล 5 ฟังพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 สงบนิ่งถวายอาลัยเป็นพระราชกุศล

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา  07.00 น. ณ วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ) อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 30 รูป พร้อมร่วมกันประกอบกิจกรรมตามรอยพ่อ โดยการบำรุงรักษา ขยายผล ขยายพันธุ์ต้นไม้ทรงปลูก (ต้นพิกุล)

ซึ่งเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธร เทพรัตนราชสุดา และเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงฝังลูกนิมิตพระอุโบสถวัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2519

ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดโครงการ"ปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ" เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักต้นไม้ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น

โดยมีกำหนดการดังนี้

-จัดกิจกรรมวันต่นไม้ทรงปลูก ในวันที่ 8 ธ.ค.59 ณ วัดศรีสวรรค์สังฆาราม

-กิจกรรมต้นพิกุลที่พ่อทรงปลูก เมื่อ 14 มี.ค.2519 ในวันที่ 14 มี.ค.2560

-กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ วันวิสาขบูชา วันที่ 10 พ.ค.2560

-กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ วันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิ.ย.2560

-กิจกรรมขยายผลต้นไม้ทรงปลูก วันที่ 12 สิงหาคม 2460 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนของ สนง พศจ.นว. รับผิดชอบกิจกรรมในส่วนของพิธีสงฆ์ ทั้งหมด

--------------------------

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2016 เวลา 11:53)

 

ถาม - ตอบ