English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศ.รับฟังนโยบายท่านรัฐมนตรี ออมสิน ชีวะพฤกษ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

10 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล นายออมสิน ชีวะพฤกษ์

รมต.ที่ได้รับมอบหมายดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ฝาก พศ.ดำเนินการ

1. พระสงฆ์ประพฤติไม่เหมาะสมผิดพระธรรมพระวินัย.ขอให้ช่วยกันดูแลอย่างเข้มงวด ทั้งคณะสงฆ์และสำนักงานพระพุทธฯ

2. อยากให้ทำนุบำรุงวัดที่มีอยู่ให้อยู่ในสภาพดี ให้ทั่วถึง

3.การเฝ้าระวังการบุกรุกที่วัดหรือวัดบุกรุกที่ราชการ ต้องช่วยกันดูแล

4.ให้ดูแลวัดในต่างประเทศซึ่งทำหน้าที่เผยแผ่ ให้มีความสมบูรณ์

5. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาขอให้วัดช่วยเหลือสังคมให้มาก และให้ พศ สนับสนุนการช่วยเหลือสังคม

6.กรณีอุทกภัยภาคใต้ ให้วัดที่ไม่ได้รับผลกระทบดูและวัดและประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วย

7.อยากลงไปเยี่ยมวัดที่น้ำท่วมและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

8.เตรียมข้อมูลวัดที่ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัดในภาคใต้ นำเข้าที่ประชุมคณะทำงาน เพื่อร่วมกันหาทางช่วยเหลือ

หลังจากนั้นมอบของที่ระลึกในโอกาสท่านมารับตำแหน่ง และปีใหม่นำโดยท่าน พนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในส่วนของ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์มอบกระเช้าโอทอปของนครสวรรค์ ประกอบด้วย น้ำผึ้ง ข้าวปลอดสารพิษ ผ้าฯลฯ

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2017 เวลา 11:31)

 

ถาม - ตอบ