English French German Italian Portuguese Russian Spanish

นครสวรรค์....บวชถวายในหลวง รัชกาลที่ 9

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

อังคารที่  17 มกราคม 2560 เวลา 08.00  น. ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายบ้านเมือง นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธี กล่าวนำถวายสัตย์ปฎิญาณแสดงความจงรักภักดีและอ่านพระบรมราโชวาท โดยนายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง คณะบรรดาเจ้าภาพ และญาติร่วมกันทำพิธีแห่นาครอบพระอุโบสถ 3 รอบ ในพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) แห่งการเสด็จสวรรคต โดยกำหนดอุปสมบท (121 รูป) ในระหว่างวันที่ 16 ถึง 25 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งในวันนี้  เวลา 12.30 น.จะมีพิธีอุปสมบท ณ พระอุโบสถ จำนวน 3 วัด ได้แก่วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง วัดโพธาราม พระอารามหลวง เสร็จพิธีบวช พลบค่ำท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมใส่บาตรพระบวชใหม่โดยพร้อมเพรียงกัน

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 18 มกราคม 2017 เวลา 10:45)

 

ถาม - ตอบ