English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา10.00 น.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ มอบนางจรรยา รัตนเลขา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ที่ศาลาการเปรียญวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง พระครูนิภา ธรรมประสิทธิ์ รองเจ้าคณะ อ.เมือง  รองเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง พร้อมด้วย พระณัฏฐกิตติ์ อิทฺธิญาโณ (นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตร จ.นครสวรรค์) และพระภิกษุสงฆ์ที่อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(ครบ 100 วัน) พอ.นภัทร ศรีธนโชต เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 31 นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.นครสวรรค์ ร่วมกันมอบข้าวสารที่ได้จากความร่วมมือของเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากทุกอำเภอ ที่ได้รับจากการบอกบุญของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรทั่วไปกว่า 50 ตัน และข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการออกรับบิณฑบาตรของพระภิกษุที่อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) จำนวน 121 รูป อีกจำนวนหนึ่ง  โดยมี นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร เป็นผู้รับมอบ จากนั้นก็จะใช้รถบรรทุกของมณฑลทหารบกที่ 31 ขนข้าวสารอาหารแห้งดังกล่าว นำไปส่งมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมถึงในพื้นที่ต่อไป

 


 

ถาม - ตอบ