English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พระนวกะ จำนวน 78 รูป เดินทางไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 05.00 น. ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ นายสมเกียรติ  เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายภารกิจให้นายมาโนช เลาธนไพบูลย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายวันเฉลิม ฮกซุน และนายสุขจิต มาสุวรรณ ร่วมเดินทาง อำนวยความสะดวกพระนวกะ จำนวน 78 รูป เดินทางไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กทม.โดยมีรถบัส จำนวน 2 คัน รถเจ้าหน้าที่ตำรวจนำขบวน การเดินทางเป็นไปโดยสวัสดิภาพ มีปัจจัยรวบรวมถวายเป็นพระราชกุศล 21,000 บาท สำหรับพระนวกะมีกำหนดลาสิกขา ในวันที่ 25 มกราคม  ส่วนหนึ่ง  วันที่ 28 มกราคม ส่วนหนึ่ง และยังคงมีผู้ศรัทธาบวชอยู่ต่ออีกส่วนหนึ่ง จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ร่วมอนุโมทนาโดยทั่วกัน.

มาโนช ข่าว/ภาพ.

 

ถาม - ตอบ