English French German Italian Portuguese Russian Spanish

เยี่ยมสนามสอบ O-net

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายมาโนช เลาธนไพบูลย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เยี่ยมสนามสอบ โอ เนท โรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา  ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีผู้สาเณรเข้าสอบ 74 รูป การสอบจัดดำเนินการสอบ 2 วัน คือวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการคุมสอบดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

 

 

ถาม - ตอบ