English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ขับเคลื่อนการศึกษาธรรมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น.ณ หอประชุมพุทธมณฑล  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดให้มีการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ พระเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษา จังหวัดละ 1 คน รวมผู้เข้าประชุมประมาณ 350 รูป/คน พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ให้โอวาท ต่อด้วยนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรยายพิเศษนโยบาย วิสัยทัศน์ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศาราม กรรมการมหาเถรสมาคม และโฆษกมหาเถรสมาคม บรรยาย ให้ข้อคิด 5 ประการที่ควรปลูกฝังเด็ก พึงรักษาความสะอาด 5 ห้อง  คือ  ห้องนอน ห้องสุขา ห้องครัว ห้องทำงาน และห้องนั่งเล่น ฝึกนิสัยที่ดี 5 ข้อ  อดทน  ขยัน กตัญญู ใฝ่รู้ มีวิชั่น หลักการทำงาน 9 ข้อสู่ความสำเร็จ รู้เขา รู้เรา รู้เท่า รู้ทัน รู้กัน รู้แก้ รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย

สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และนายมาโนช เลาธนไพบูลย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าประชุม สถิติการสอบธรรมสนามหลวงปีการศึกษา 2559 ผู้ส่งสอบจำนวน 24,810 คน  ขาดสอบ 4,546 คน คงสอบ 20,264 คน สอบได้ 15,364 คน สอบตก 4,900 คน สอบได้คิดเป็นร้อยละ 75.82 คาดว่าปี 2560 จะมีผู้ส่งสอบและผู้สอบได้เพิ่มขึ้น

มาโนช ข่าว/ภาพ

 

 

 

ถาม - ตอบ