English French German Italian Portuguese Russian Spanish

มอบสัญญาบัตรพัดยศ ของคณะสงฆ์หนเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น.นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายวันเฉลิม ฮกซุน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เดินทางไปร่วมต้อนรับสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งมาเป็นประธานมอบสัญญาบัตรพัดยศ ของคณะสงฆ์หนเหนือ ณ จังหวัดพิษณุโลก มีผู้ได้รับแต่งตั้ง และเลื่อน  รวมทั้งสิ้น 438 รูป มีศรัทธา สาธุชนร่วมแสดงมุทิตาสักการะกับพระสังฆาธิการในเขตหนเหนือร่วมงานจำนวนมาก การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:45)

 

ถาม - ตอบ