English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ขบวนรถพสกนิกรจังหวัดนครสวรรค์ที่เดินทางไปเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันอาทิตย์ที่ 19  กุมภาพันธ์  2560  เวลา  21.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  (นายธนาคม  จงจิระ) เป็นประธานปล่อยขบวนรถพสกนิกรจังหวัดนครสวรรค์ที่เดินทางไปเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพจำนวนประมาณ 700 คน  เดินทางโดยรถบัสจำนวน 14 คัน  โดยมี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 (พ.อ.อดุลย์  ชมเย็น)  ปลัดจังหวัดนครสวรรค์นายอำเภอเมืองนครสวรรค์  นายอำเภอชุมแสง  นายอำเภอโกรกพระ  ขนส่งจังหวัดนคสวรรค์  ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์   หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ และผู้แทนเทศบาลนครนครสวรรค์   ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ร่วมปล่อยขบวนรถ

 

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวโอวาทก่อนส่งขบวนใจความตอนหนึ่งว่า จังหวัดนครสวรรค์ ได้ส่งพี่น้องประชาชนไปถวายบังคมพระบรมศพไปแล้ว 6 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ขอให้ทุกท่านที่เดินทางในครั้งนี้ ดูแลรักษาสุขภาพ ไปกันเป็นหมู่คณะ ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รักษาวินัยปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่แนะนำให้เกิดความเป็นระเบียบ ความเป็นศิริมงคลจะเกิดแก่ท่านทั้งหลาย ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ด้วยความปลอดภัย

ศิริพงษ์ ข่าว /อยู่อย่างสิงห์  ภาพ.

 


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:10)

 

ถาม - ตอบ