English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ปฏิบัติการเชิงรุกเก็บค่าเช่าวัดร้าง...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย จนท.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย นางสายฝน วะรินทร์ นางฉันทนา แสงสุวรรณถาวร นางพัชรีวรรณ พรหมจักร์และนายสุขจิต มาสุวรรณ ออกหน่วยเก็บค่าเช่าวัดร้าง พื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ สำหรับผู้มาติดต่อนำเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จปีที่แล้ว สำเนาบัตรประชาชน ได้รับความสนใจจากประชาชนผู้เช่าวัดร้าง ทยอยมาชำระค่าเช่าจำนวนมากอันเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้เช่า มิต้องเดินทางมาศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

 

 

ถาม - ตอบ