English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ปฏิบัติการเชิงรุกเก็บค่าเช่าวัดร้าง...ครั้งที่ 3/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายวันเฉลิม ฮกซุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์  พร้อมด้วย จนท.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วยนางฉันทนา แสงสุวรรณถาวร นางพัชรีวรรณ พรหมจักร์และนายสุขจิต มาสุวรรณ ออกหน่วยเก็บค่าเช่าวัดร้าง พื้นที่ วัดสี่เข่า(ร้าง) ชุมชนตลาดตายอม ต. ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์จ.นครสวรรค์ สำหรับผู้มาติดต่อนำเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จปีที่แล้ว สำเนาบัตรประชาชน ได้รับความสนใจจากประชาชนผู้เช่าวัดร้าง ทะยอยมาชำระค่าเช่าจำนวน 8 ราย อันเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้เช่า มิต้องเดินทางมาศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับวัดสี่เข่า(ร้าง)จุดที่นำหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปบริการประชาชน จากการสอบถามสันนิษฐานได้ว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างสมัยสุโขทัยเพราะเป็นวัดที่มีมาใกล้เคียงกับวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง(เขากบ) ซึ่งขณะนั้นอาจไม่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา จึงทำให้วัดแห่งนี้เป็นวัดร้างตั้งแต่นั้นมาประกอบกับบริเวณที่แห่งนี้เป็นแหล่งเศรษฐกิจในชุมชนเมืองประชาชนจำนวนเพิ่มมากขึ้นจึงได้ขอใช้พื้นที่วัดสี่เข่า(ร้าง)เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบธุรกิจตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

วันเฉลิม ข่าว/สุขจิต ภาพ.

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2017 เวลา 09:17)

 

ถาม - ตอบ