English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สำรวจพื้นที่วัดร้างอำเภอไพศาลี

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

จรรโลงพระพุทธศาสนา เห็นคุณค่าการศึกษา ศาสนสมบัติกลางและที่ดินวัดร้าง สรรค์สร้างเอกภาพวัฒนธรรม นำความรู้สู่วิถีชีวิต สร้างจิตให้เกิดสุข นำความผาสุกสู่สังคม....

วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น.นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางจรรยา รัตนเลขา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นางฉันทนา แสงสุวรรณถาวร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และพระมหากมล กิตฺติญาโณเลขานุการเจ้าคณะอำเภอไพศาลี ลงพื้นที่สำรวจที่ดินวัดร้างเมืองเก่าเวสาลี หรือเมืองไพศาลี ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ ประมาณ 80 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 150 ไร่  พื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร สภาพพื้นที่รกร้าง  แห้งแล้ง การตรวจพื้นที่ครั้งนี้เพื่อการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินวัดร้าง ให้ถูกต้องและจัดประโยชน์ในโอกาสต่อไป ต่อจากนั้นคณะฯ เดินทางไปกราบนมัสการหลวงพ่อดำ วัดสระทะเล อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

จรรยา ข่าว/สุขจิต/ภาพ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2017 เวลา 11:27)

 

ถาม - ตอบ