English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ผู้ว่าฯ นครสวรรค์พาทำบุญ

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันอังคารที่ 4  เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอภิสรรค์ สง่าศรี นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครสวรรรค์ นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอตากฟ้า ข้าราชการเจ้าหน้าที่ พี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์  ร่วมกันตักบาตร ทำบุญ ถวายภัตตาหาร รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ตามโครงการผู้ว่าพาทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำปี 2560 ณ วัดหนองพิกุล  ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า โดยโครงการดังกล่าว มีจุดประสงค์ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและพี่น้องพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันตักบาตรทำบุญในวันพระ ได้รับฟังเข้าใจ ปฎิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืนสืบไป รวมถึงเป็นการร่วมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสนี้ด้วย

อนึ่งในช่วงฤดูแล้งและเทศกาลสงกรานต์นี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ขอให้พี่น้องประชาชน ได้ประหยัดและเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค การรณรงค์ให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกครั้งต้องสวมหมวกกันน็อค การกำหนดให้ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ไปลงทะเบียนเพื่อรับการช่วยเหลือเรื่องสวัสดิการจากรัฐ ณ ธนาคารที่กำหนด รวมถึงในช่วงปิดเทอมนี้ต้องระมัดระวังบุตรหลานไม่ให้ไปเล่นน้ำโดยลำพัง อาจเกิดอันตรายจมน้ำเสียชีวิตได้

พระครูนิเวศคุณากร จต. หนองพิกุล-เขาชายธง จร วัดหนองพิกุล พระผู้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง ศีลห้า ดำเนินการต่อไป

ฉันทณา ข่าว สุขจิต ภาพ

 


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 04 เมษายน 2017 เวลา 09:51)

 

ถาม - ตอบ