English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ผู้ว่าฯพาทำบุญ เน้นขอความร่วมมือลดอุบัติเหตุทางถนน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครสวรรรค์ นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบรรพตพิสัย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พี่น้องชาวพุทธศาสนิกชนชาวตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  ร่วมกันตักบาตร ทำบุญ ถวายภัตตาหาร รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ) ตามโครงการผู้ว่าพาทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำปี 2560 ณ วัดเทพสถาพร  ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย โดยโครงการดังกล่าว มีจุดประสงค์ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและพี่น้องพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันตักบาตรทำบุญในวันพระ ร่วมกันรับฟังหลักธรรมะ แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า การปฎิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืนสืบไป รวมถึงเป็นการร่วมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสเดียวกัน

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำชับให้พี่น้องประชาชน ได้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน การขับขี่ทุกครั้งต้องคาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกกันน็อค ไม่ขับรถเร็ว ผู้ที่ดื่มเหล้าแล้ว อย่าขับรถโดยเด็ดขาด และฝากถึงพ่อแม่ ผู้ปกครองให้ระมัดระวังบุตรหลานไม่ให้ไปเล่นน้ำโดยลำพังอาจเกิดอันตรายจมน้ำเสียชีวิตได้

ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการ คือนายมาโนช เลาธนไพบูลย์ นางสายฝน วะรินทร์ และนางพัชรีวรรณ พรหมจักร์ ร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน ท่านผู้ว่าฯ มีดำริ อยากเห็นวัดจัดสวดมนต์ข้ามปีคืนวันที่ 13 เมษายน น่าจะช่วยให้คนปลอดภัย ลดอุบัติได้อีกทางหนึ่ง

สายฝน ข่าว/มาโนช ภาพ

 


 

ถาม - ตอบ