English French German Italian Portuguese Russian Spanish

นครสวรรค์...สงกรานต์เมืองสี่แคว

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น.พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พี่น้องประชาชนชาวนครสวรรค์ร่วมในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติของจังหวัดนครสวรรค์ "งานประเพณีมหาสงกรานต์เมืองสี่แคววิถีไทยวิถีพุทธ" ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2560 ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยว  ส่งเสริมคุณค่าความเป็นไทย และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ที่ถูกวิธี โดยมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน พิธีห่มผ้าพระมหาเจดีย์สมัยสุโขทัย พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุฯลฯ งานนี้นายสุธน บัววัฒน์ รองอธิบดีกรมการศาสนา อดีตวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติมาร่วมงาน

วันเฉลิม ข่าว/ภาพ

 


 

ถาม - ตอบ