English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 


วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.30-17.00 น.พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 100 คน แจ้งนโยบาย เน้นยุติธรรม/เป็นธรรม/บริหารงานระบบอาวุโส/เหมาะสม อุปถัมภ์ คุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสสมบัติ ภาคบ่ายแบ่งกลุ่มนำเสนอครบทุกภาค นับเป็นมิติการทำงานที่รับฟังเสียงจากภูมิภาคในการขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรม การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ถอดรหัส พันตำรวจโท พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอโทษท่านทั้งหลายที่ทำให้มาพร้อมกัน คุยกันในเรื่องนโยบายที่ชัดเจนสู่การปฏิบัติ งานเราไม่สังกัดกระทรวงใด งานยึดถือตามหลักธรรม ทำอะไรให้นึกถึงหลักธรรม ชนะความชั่วด้วยความดี ทำดีคือธรรมะ ธรรมะคือธรรมชาติ อยู่กับมนุษย์ หลักการทำงานเน้นยุติธรรม เป็นธรรม อาวุโส เหมาะสม (อริสโตเติล กล่าว จงให้ผู้สมควรจะได้รับ) ไม่มีการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่ง เราคือข้าราชการพลเรือนแต่งเครื่องแบบสีกากี ผู้รับใช้พระราชา งานของแผ่นดิน รับใช้รัฐ ราษฎร ดูแลประชาชน อุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสสมบัติ

นโยบายเรื่องเงินอุดหนุนที่กระจายลงไป

1.กระจายให้มากที่สุด

2.วัดที่ขาดแคลนเป็นลำดับแรกวัดสมบูรณ์ไว้ทีหลัง

3.ให้สำรวจที่ดินวัดร้าง/การบุกรุก

4.ที่พักสงฆ์ที่มีความมั่งคั่งในปัจจัย แต่ยังไม่เป็นวัดให้พิจารณาดูแล

การทำงานจะใช้อำนาจให้น้อยที่สุด ยึดอาวุโส มีอะไรคุยกันฉันท์พี่น้อง โทร.092-904 4794

 

สมเกียรติ ข่าว/ภาพ

 


แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 26 เมษายน 2017 เวลา 09:19)

 

ถาม - ตอบ