English French German Italian Portuguese Russian Spanish

อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 19.00  นาฬิกา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นผู้อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน

ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ไปวางที่หน้าหีบศพ อาสาสมัครทหารพรานธารา กอบเกตุ  ณ ศาลาวัดสังฆมงคล ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง อส.ทพ.ธารา กอบเกตุ เสียชีวิตจากการลอบวางระเบิดขณะปฎิบัติหน้าที่ลาดตระเวน  ในพื้นที่บ้านริแง อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยชุดลาดตระเวนของ ร้อย ทพ.1114 ฉก.ทพ. 11 รวม 6 นาย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

 

 

 

ถาม - ตอบ