English French German Italian Portuguese Russian Spanish

บรรพชาเพื่อการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 น. พระมหาชัยวัฒน์ จตฺตมโล ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไทรเหนือวิทยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ จัดให้มีการบรรพชาสามเณรเพื่อการศึกษาและน้อมนำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จัดให้มีพิธีปลงผมนาค โดยนายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีเยาวชนผู้ประสงค์บรรพชา จำนวน 40 คน ญาติ ผู้ปกครองสามเณรร่วมพิธีปลงผม จำนวน ประมาณ 100 คน การบรรพชาครั้งนี้ พิเศษคือเป็นการบรรพชาเพื่อการศึกษา ไม่มีกำหนดการลาสิกขา ทุกคนที่เข้ามาบรรพชาโรงเรียนจัดการศึกษาให้ฟรี นับว่าเป็นโครงการที่สร้างความยั่งยืน มั่งคั่ง มั่นคง ให้กับพระพุทธศาสนาและสร้างพลเมืองให้เป็นคนดีของสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาชาติสืบไป

มาโนช ข่าว/สุขจิต ภาพ

 


แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 03 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:46)

 

ถาม - ตอบ