English French German Italian Portuguese Russian Spanish

นครสวรรค์ สลากภัตวิสาขะ ปีที่ 22

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

พระเทพปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระราชสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะสงฆ์

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญสลากภัต อำเภอตากฟ้า ประจำปี 2560 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ซึ่งงานประเพณีบุญสลากภัตของชาวอำเภอตากฟ้า เป็นงานประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน โดยประเพณีสลากภัต

มีความเป็นมา ตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาล ซึ่งครั้งหนึ่งได้เกิดทุพภิกขภัย ชาวบ้านหาอาหารมาถวายพระภิกษุได้ยาก จึงทูลพระพุทธเจ้าว่า หากมีอาหารจำนวนน้อยไม่เพียงพอที่จะถวายพระภิกษุได้ครบทุกรูป จะถวายโดยให้ภิกษุจับสลากจะได้หรือไม่

พระพุทธเจ้า ทรงอนุญาต จึงให้เกิดมีประเพณีถวายอาหารแด่ภิกษุ โดยวิธีการจับสลากตั้งแต่กาลนั้นเป็นต้นมา

งานบุญสลากภัตของอำเภอตากฟ้า จะจัดในทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ตรงกับวันวิสาขบูชา

เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2538 โดยพระเทพปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง ในขณะดำรงสมณศักดิ์พระศรีสุทธิเวที เป็นผู้ริเริ่ม เพื่อการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธเอาไว้ และส่งเสริมให้เป็นประเพณีประจำของชาวอำเภอตากฟ้ามาจนปัจจุบัน

สำหรับการจัดงานบุญสลากภัต ปี 2560 ความสำคัญอีกประการหนึ่งคือการร่วมถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และการร่วมแสดงถึงพลังแห่งความจงรักภักดี ความสามัคคี ของชาวตากฟ้า ชาวนครสวรรค์ทุกหมู่เหล่า

โดยมีนายอภิสรรค์ สง่าศรี นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ วัฒนธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอตากฟ้า ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องมี่ ผู้นำท้องถิ่น พ่อค้า คหบดี พี่น้องประชาชนชาวอำเภอตากฟ้าและจังหวัดใกล้เคียง นักเรียนนักศึกษา รวมถึงนักท่องเที่ยวเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก พระสงฆ์/เณร  300 กว่ารูป ประชาชานับพันคน

 


 

ถาม - ตอบ