English French German Italian Portuguese Russian Spanish

นครสวรรค์ สวดพระพุทธมนต์ ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ พุทธอุทยาน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พลตรีบุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.31 นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คลังจังหวัด สถิติจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา กำลังพล พร้อมประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์  ร่วมกันประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560  ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน รับหน้าที่พิธีกรสงฆ์ ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ประสานการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ

 

ถาม - ตอบ