English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ประเมินผลหมู่บ้านรักษาศีล 5

ข่าวประชาสัมพันธ์


15 พ.ค.60 เวลา 09.00 น. นายอภิสรรค์   สง่าศรี  รอง ผวจ.นว. ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผอ.พศจ.นว.วัฒนธรรมจังหวัด,ตัวแทนสาธารณสุขจังหวัด,ตัวแทนพัฒนาการจังหวัด,ตัวแทนปกครองจังหวัด ตัวแทนสำนักงานจังหวัด,ตัวแทนศึกษาจังหวัด,ตัวแทน พมจ., ทหาร,ตำรวจ นายวันเฉลิม ฮกซุน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ออกตรวจติดตามและประเมินผลหมู่บ้านรักษาศีล 5  ณ   บ้านเกยไชยเหนือ  ม.4  ต.เกยไชย  อ.ชุมแสง  จ.นครสวรรค์ และบ่ายโมงตรวจติดตามฯหมู่ 9  ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ. นครสวรรค์ ยังไม่สรุป จนกว่าจะครบ 15 อำเภอ

วันเฉลิม ข่าว/สุขจิต ภาพ


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:10)

 

ถาม - ตอบ